Lege Oharra

  1. Sarrera:

Sarbideak eta ondorengo erabilerak, erabiltzailearen edukiaren osotasunarekiko onespen berariazkoa, osoa eta erretserbarik gabekoa dakar. Erabiltzailea hemengo nabigaziorako baldintza orokorren edukiarekin ados ez balego, webgune honetatik irten beharko litzateke, bertan eskaintzen diren zerbitzuetara sartu edo eta hauek erabili gabe.

Halaber, modu berariazkoan eta salbuespenik gabe onartzen du, webgune honetara sartzearen eta honen erabileraren eta bertan eskainitako zerbitzuen eta zerbitzuen edukien erabileraren erantzule bakarra dela.

Webgune honen sarbidea doako izaera du eta bertan nabigatzeak ez du aurretiko harpidetzarik edo erregistrorik behar.

Beste webguneetara loturak, erabiltzaileak orri horiei eman diezaieketen erabilerara, orrialde hauen erabilera baldintza orokorretara, orrialde bakoitzak ezarritako baldintza orokorretara eta behin-behineko baldintza espezifikoetara erantsita daude.

Baimendutakoaz kanpoko beste edozein erabilera espreski debekatuta dago.

Aholku kooperatiba elkarte txikiak alde bateko eran eta edozein unetan alda dezake, bere webgunearen konfigurazioa, bere zerbitzu baldintzak eta edukia ere. Horrez gain, webgunea bera ezabatu, mugatu edo eten dezake behin-behineko edo betirako.

  1. Webgune honen jabearen nortasuna:

Webgune honen erantzulearen datu identifikagarriak hauek dira:

Aholku kooperatiba elkarte txikia
Pinudi plaza 1- 7.1 20001 Donostia (Gipuzkoa)
IFZ: F20993770
aholku@aholku.eus

Aholku, Koop. Elk. Txikia Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatua. 16. Orrian. 1. idazpenean – IFZ: F20993770

  1. Zerbitzu-emailearen eskubide eta betebeharrak:

3.1.- Zerbitzuaren hornitzaile gisa, Aholku kooperatiba elkarte txikiak webgune honetan eskaintzen diren zerbitzuak aurrera eramatea, erabiltzailearekin burutu daitezken komunikazioen pribatutasuna modu eraginkorrean bermatzera eta noizbehinka sor daitezken kexei erantzuna ematera behartuta dago.

3.2.- Zerbitzuen mantentze, konponketa, gaurkotze edo hobekuntza lanak burutu behar izanez gero, Aholku kooperatiba elkarte txikiak honen sarbidea behin-behingoz eta aurre-abisurik gabe eteteko eskubidea du eta zerbitzuak eman edo hauek gehiago ez eskaintzeko eskubide erreserba ere, ahal izanez gero erabiltzaileari jakinarazten saiatuko delarik.

3.3.- Erabiltzaileek webgune honen bitartez hornitzen zaizkien zerbitzuez edo/eta datuez edo/eta informazioaz egiten duten erabilera beraien kontu eta arriskupean egingo dira.

3.4.- Aholku kooperatiba elkarte txikiak du webgune honen jabetza intelektualaren eskubideen titulartasuna.

  1. Erabiltzailearen eskubide eta betebeharrak:

4.1.- Edozein momentutan, erabiltzaileak webgune honen zerbitzuen legezko erabilpena egin behar du, indarrean dauden legeen arabera, Aholku kooperatiba elkarte txikiaren jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuz.

Zentzu honetan, erabiltzaileak webgune honen bidez burutzen dituen jarduerak legera, moralera, ordena publikora eta ohitura zintzoetara egokituko direla bermatzen du eta inola ere ez dela Kooperatibaren izen on eta irudi komertzialarentzako iraingarriak izango.

4.2.- Erabiltzaileak ez du burutuko Aholku kooperatiba elkarte txikiak bere eskura jartzen dituen zerbitzuen bidez webgunearen edukiaren kalte edo aldaketarik eragingo duen, ez eta bere jarduera oztopatuko duen ekintzarik, inolako arazo teknikorik sortu gabe, birus informatikoak eraman ditzaken elementurik transferitu gabe edo webgune honetan kalte egin, nahastu, osoki edo zati batez oztopatu, ez eta beste erabiltzaileen posta elektronikoan bitartekatu edo aldatuz.

4.3.- Sartutako datuen egiatasuna erabiltzailearen erantzukizun erabatekoa da, hau dela eta, datu okerrak edo ezegokiak emanez gero, Aholku kooperatiba elkarte txikiak erabiltzaileari webgune honetara sartzeko debeku eskubidea gordetzen du.

  1. Bermeen salbuespena eta webgunearen eta bere zerbitzuen funtzionamenduarekiko erantzunkizuna:

5.1.- Edozein kasutan, Aholku kooperatiba elkarte txikiak bere ahalegin handienak egingo ditu webgune honen erabilgarritasun iraunkorra lortzearren.

5.2.- Aholku kooperatiba elkarte txikiak erabiltzaileen eskuetan jartzen ditu datu pertsonalen pribatutasun sistemak hirugarrenei datu hauetara sarrera eragozteko. Aholku kooperatiba elkarte txikiak datu pertsonalen segurtasuna, konfidentzialtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko beharrezko diren segurtasun tekniko eta antolakuntza neurri guztiak ezarri ditu.
Zentzu honetan, Aholku kooperatiba elkarte txikiak ezagutza hau gertatuz gero sor daitezken kalte-galerekiko erantzukizun oro salbuesten du.

5.3.- Aholku kooperatiba elkarte txikiak arlo honetan segurtasuna bermatzeko neurri egoki guztiak ezarriak dituen arren, ez du bermatzen birusak ez eta webgune hau osatzen duten beste edozein elementu, erabiltzailearen sistema informatikoan edo bere dokumentu elektronikoetan eta bere sistema informatikoan gordetako fitxategietan aldaketa sor dezaketenik (software eta hardware) ez dagoenik.
Aholku kooperatiba elkarte txikiak ez du bere gain hartzen edukietan ager daitezken eta sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan etb. aldaketak sor ditzaketen birusek sor dezaketen izate oroko kalte-galeren erantzunkizunik.

5.4.- Erabiltzaileek webgune honi ematen dieten erabilera ez dago Aholku kooperatiba elkarte txikiaren kontrolpean. Bereziki, elkarte honek ez du bermatzen erabiltzaileek webgune hau baldintza orokorrak jarraituz erabiliko dutenik eta, bere kasuan, aplikagarri izan daitezken baldintza bereziak jarraituz, ez eta modu arduratsu eta zuhurrean egingo dutenik ere.

  1. Jabetza intelektuala:

Webgune honen edukiari dagozkion eskubide guztiak Aholku kooperatiba elkarte txikiarenak dira.

Aholku kooperatiba elkarte txikiaren diseinu, irudi, mapa, grafiko, marka, errotulu, zeinu bereizgarri edo logotipoak, Aholku kooperatiba elkarte txikiaren titulartasuna dute, hauek legez esklusiboki ustiatzeko eskubide guztiak dituelarik.

Erabiltzailea webgune honetan nabigatzean ager daitezken beste elkarte batzuen logotipo edo zeinu bereizgarriak elkarte bakoitzarenak dira eta hauek legez esklusiboki ustiatzeko eskubideak dituzte, webgune honetan, bere kasuan, gehituak izan daitezen espreski baimenduz.

Webgune honetara sartzen den erabiltzaileak ezin du lortutako informazioaren ondorioz lehen aipaturiko elementurik kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, ugaldu, argitaratu, utzi, saldu edo produktu edo zerbitzu berriak sortu.

  1. Webguneko estekak:

Webgune honek Aholku kooperatiba elkarte txikiak kudeatzen ez dituen beste atari edo webguneetako loturak izanez gero, elkarte honek adierazten du ez duela inolako kontrolik aipatutako atariengan, eta ez duela erantzunkizunik bertako edukiarekiko.

  1. Klausulen baliogabetasuna eta indargabetasuna:

Webgune honen erabilera eta nabigazioko baldintza orokor hauen klausularen bat erabatean edo zatika baliogabe edo indargabe adieraziko balitz, xedapen horri edo baliogabe edo indargabe adierazitako bere zati horri soilik eragingo lioke beste gainontzekoan iraunez, baldintza orokorren gainerakoa eta xedapen hori edo honen eragindako zatia ez jarritzat ulertuko da, baldin eta baldintza orokor hauentzat funtsezkoak izaki, modu osoan eraginak beharko luketelarik.

  1. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa:

Erabilera eta nabigazio baldintza orokor hauek bai eta erabiltzailearen eta Aholku kooperatiba elkarte txikiaren arteko harreman oro Espainiar Legeriak aztertuko ditu.

Baldintza orokor hauen izate edo edukiaren edo erabiltzailearen eta Aholku kooperatiba elkarte txikiaren arteko harremanen ondorioz sortutako edozein auzirako, bi aldeak, egokitzen zaien beste edozein foruri espreski uko eginez, Donostiako (Gipuzkoa) Auzitegi eta Epaitegien jurisdikzio eta eskumen erabatekoaren menpe egongo dira.

Pribatutasun politika

15/1999 Datu pertsonalak babesteari buruzko legeak jasotzen duena betez, Aholku kooperatiba elkarte txikiak zure datuak fitxategi automatizatu batean gordeko dituela jakinarazten dizu. Fitxategi horren erabilera bakarra gure Marketin online zerbitzuak eskaintzea da. Fitxategi horren zaintza, legeak ezarritako konfidentzialtasun eta segurtasun-neurriak errespetatuz egingo da eta inolaz ere ez dira eskualdatu edo partekatuko Aholku kooperatiba elkartetik kanpo dagoen beste edozein erakunderekin. Halaber, fitxategi horretan zure datuak sartzea, zuzentzea eta baliogabetzea eska dezakezu edo horiek erabiltzearen aurka ager zaitezkeela jakinarazten dizugu bide hauek erabiliz: posta elektronikoa (aholku@aholku.eus) edo komunikazioaren lege fitxategiaren arduradunei idatziz:

Aholku kooperatiba elkarte txikia
Pinudi plaza 1- 7.1 20001 Donostia (Gipuzkoa)

Cookie-en politika

Martxoaren 30eko 13/2012 Errege Lege Dekretuak xedatzen du zenbaterainoko xehetasunak eman behar diren cookie-ei buruz; horri jarraituz, orri honetan jakinarazten dugu zein den aholku.eus webguneko cookie-en politika. Cookie bat webgune jakin batzuetan sartzean ordenagailuetara deskargatzen den fitxategia da. Besteak beste, cookie-ek erabiltzaile edo ekipo baten nabigazio ohiturei buruzko informazioa bildu eta berreskuratzeko bidea ematen diote webguneari. Zein informazio jaso duten eta ekipoa nola erabiltzen den edota erabiltzailea nor den ezagutzeko balia daitezke.

Webgune honetan erabiltzen diren cookie-ak:

Gure webgunean cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu. aholku.eus webguneak erabiltzen dituen hirugarrenen cookie-ak Google Analytics-en analisi cookie-ak dira; ez du publizitate cookie-rik edo portaera-publizitatearekin lotutakorik erabiltzen.

Analisi cookie-ek erabiltzaile kopurua zenbatzea ahalbidetzen dute eta, horrenbestez, web-zerbitzua erabiltzen dutenen estatistika neurketak eta analisiak egitea. aholku.eus webgunearen nabigazioa aztertzen da, zerbitzuen eskaintza hobetzearren.

Cookie propioak webguneak berak kudeatzen duen ekipo edo domeinu batetik -hau da, erabiltzaileak eskatu duen zerbitzua ematen duen ekipotik- erabiltzailearen ekipora bidaltzen dira. Cookie horiek Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei buruzko Legearen 22.2 artikuluaren aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira, beraz, ez da beharrezkoa horiei buruz informatzea edo erabiltzeko baimena eskatzea.

Cookie-ak desaktibatu edo ezabatzeko informazioa

Zure ekipoan instalatutako cookie-ak baimendu, blokeatu edo ezabatzeko aukera duzu, ordenagailuan instalatutako nabigatzailearen aukerak konfiguratuz:

Erabiltzaileak webgune honetako analisi cookie-a baliogabetu nahi badu, Google Analytics-ek eskaintzen dituen baztertze sistemak balia ditzake.